Historia

Kalendarium

1953

 • Pierwszy wpis do księgi inwentarzowej.
 • Siedzibą Biblioteki był Wydział Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Płocku przy ul. Kolegialnej 15.

1957

 • Uzyskanie statusu biblioteki powiatowej – PBP.

1962

 • Utworzenie wypożyczalni i czytelni.

1966

 • Październik – przeniesienie Biblioteki do Domu Nauczyciela – nowej siedziby przy ul. Kościuszki 24 w Płocku.

1976

 • W związku z reformą administracyjną kraju utworzono województwo płockie.
 • Kurator Oświaty i Wychowania w Płocku dokonał przekształcenia PBP w Płocku w Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką.Biblioteki pedagogiczne w Gostyninie, Kutnie, Łęczycy i Sierpcu stały się jej filiami.
  Nowa struktura organizacyjna płockiej placówki obejmowała:
  – Wydział Organizacyjno-Administracyjny,
  – Gromadzenie i Opracowanie Zbiorów,
  – Wypożyczalnię z Działem Informacyjno-Bibliograficznym,
  – Czytelnię z Działem Metodyczno-Instrukcyjnym.

1983

 • Listopad – przeprowadzka do nowej siedziby przy ulicy Jachowicza 2 (budynek Politechniki).

1991

 • Protest pracowników i czytelników w związku z planami likwidacji Biblioteki – protest skierowano do Ministra Edukacji Narodowej.

1992

 • Z dniem 1 września włączono Bibliotekę w strukturę Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Płocku.
 • Z dniem 16 listopada Biblioteka weszła w skład Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli w Płocku z siedzibą przy ul. Łukasiewicza 11.

1993

 • Luty – przeprowadzka na ul. Łukasiewicza 11.

1996

 • Zmiana nazwy z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej na Bibliotekę Pedagogiczną w Płocku.
 • Zakupiono komputerowy program biblioteczny MAK.

1998

 • Rozwiązanie ZSiZKiDN w Płocku; odzyskanie samodzielności organizacyjnej przez Bibliotekę.

1999

 • Z dniem 1 stycznia 1999 roku w związku z reformą administracyjną kraju Biblioteka utraciła status biblioteki wojewódzkiej i dwie filie: w Kutnie i Łęczycy (znalazły się one na terenie województwa łódzkiego).
 • Organem prowadzącym Bibliotekę Pedagogiczną stał się Samorząd Województwa Mazowieckiego.

2002

 • Zakup profesjonalnego komputerowego programu bibliotecznego PROLIB.
 • Na mocy uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 września utworzono Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Płocku, w skład którego weszły Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Płocku i Biblioteka Pedagogiczna w Płocku.

2004

 • Pod koniec roku Organ Prowadzący przeznaczył duże środki finansowe, które pozwoliły w Bibliotece na znaczącą modernizację i wymianę wyposażenia.

  2005
 • Na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dn. 9 czerwca 2005 roku z dniem 30 czerwca 2005 roku zostaje rozwiązany Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Płocku. Biblioteka Pedagogiczna w Płocku zostaje samodzielną placówką oświatową.

2006

 • Kwiecień – uruchomienie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej – ICIM.

2007

 • W lipcu nastąpiła zmiana adresu. Obecny adres: ul. Gałczyńskiego 26. Siedziba biblioteki – bez zmian.

2008

 • Wrzesień – wprowadzono elektroniczną obsługę Wypożyczalni.

2009

 • Czerwiec – zawarto porozumienie z Biblioteką Uniwersytetu Śląskiego. Na jego mocy Biblioteka Pedagogiczna korzysta nieodpłatnie z Centralnej Kopii Kartoteki Haseł Wzorcowych.
 • Wrzesień – wprowadzono elektroniczne udostępnianie w Czytelni oraz wypożyczanie i udostępnianie w Filii w Gostyninie.

2011

 • Styczeń – wprowadzono elektroniczne wypożyczanie w Filii w Sierpcu.

2013

 • 31 marca 2013 r. uległa likwidacji sierpecka Filia Biblioteki Pedagogicznej w Płocku na podstawie Uchwały nr 2632/218/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2012 r.

2014

 • Listopad – utworzenie Sieci współpracy i samokształcenia „Między nami bibliotekarzami”, która funkcjonuje do dziś. Celem działania zespołu jest doskonalenie pracy, wzajemne inspirowanie, omawianie dobrych praktyk, a w szczególności wymiana doświadczeń.

2015

 • 1 września w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku rozpoczął się nowy etap w historii biblioteki, Urząd Marszałkowski powierzył pełnienie funkcji dyrektora Pani Agnieszce Olczyk-Twardy.

2017

 • Wrzesień – Grudzień przeprowadzona została modernizacja Biblioteki Pedagogicznej w Płocku, finansowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 • Biblioteka zajęła pierwsze miejsce w kategorii „Aktywna promocja IBUKA Libry wśród czytelników” w ramach akcji „Promocja e-czytelnictwa w bibliotece”.

2018

 • Jubileusz 65 – lecia istnienia Biblioteki Pedagogicznej w Płocku.

2019

 • W Bibliotece Pedagogicznej i jej Filii w Gostyninie została uruchomiona platforma Academiki – Cyfrowa Wypożyczalnia Międzybibliotecznych Publikacji Naukowych.
 • Z powodu wybuchu pandemii Covid-19 nastąpiło zamknięcie biblioteki dla użytkowników i rozpoczęcie pracy zdalnej.

2021

 • Biblioteka Pedagogiczna w Płocku od początku ataku Rosji na Ukrainę wspiera uchodźców. Placówka nie tylko przeprowadziła zbiórkę jedzenia, ale także rozpoczęła przygotowania do opracowania systemu wsparcia, poprzez organizację działań edukacyjnych dla dzieci oraz naukę języka polskiego dla dorosłych.

2022

 • Październik – utworzenie Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli „TIK Cyfrowy Narzędziownik Nauczyciela”. Celem sieci jest wspieranie nauczycieli w bezpiecznym, legalnym i efektywnym wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych we własnej pracy i w edukacji oraz poszerzenia wiedzy na temat możliwości ich zastosowania do porządkowania, analizy, wizualizacji i prezentacji informacji.
 • Biblioteka staje się bardziej dostępna dla osób z dysfunkcjami słuchu i wzroku (pętla indukcyjna, książki z dużą czcionką).

2023

 • Jubileusz 70 – lecia istnienia Biblioteki Pedagogicznej w Płocku.
  Wejdź i obejrzyj plakatową wystawę jubileuszową TUTAJ…
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Zaznacz cookies, które akceptujesz:
Powrót