Działalność i zadania

Działalność

Biblioteka Pedagogiczna w Płocku jest placówką oświatową, która prowadzi działalność służącą w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych oraz innych instytucji działających na rzecz oświaty i kultury.

Biblioteka Pedagogiczna udostępnia na miejscu w Czytelni oraz wypożycza na zewnątrz uprawnionym osobom swoje zbiory, a także umożliwia bezpłatne korzystanie z Internetu, wykonywanie skanów i kopii, zgodnie z Regulaminem biblioteki. 

Biblioteka systematycznie podnosi jakość i standard świadczonych usług bibliotecznych poprzez aktualizację zbiorów, dostęp do elektronicznych i cyfrowych zasobów oraz źródeł informacji.

Biblioteka zapewnia kompetentną, systematycznie podnoszącą swoje kwalifikacje zawodowe kadrę pedagogiczną.

Pracownicy biblioteki organizują i prowadzą działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne, wystawy tematyczne i spotkania autorskie.

Biblioteka Pedagogiczna organizuje i prowadzi wspomaganie szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz bibliotek szkolnych poprzez organizowanie i prowadzenie grup sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

Zadania

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

  • gromadzenie oraz opracowywanie materiałów bibliotecznych,
  • ochrona i przechowywanie  zbiorów rozumiane  jako  zapewnienie odpowiednich warunków i zabezpieczeń,
  • udostępnianie zbiorów na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz,
  • prowadzenie działalności bibliograficznej i informacyjnej,
  • inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej,
  • współdziałanie z   innymi   bibliotekami   oraz   z   placówkami   zainteresowanymi   kształceniem i rozwojem intelektualnym nauczycieli i wychowawców,
  • organizowanie i prowadzenie wspomagania,
  • udzielanie użytkownikom Biblioteki wszelkiej pomocy w zakresie korzystania ze zbiorów oraz dostępnego dla użytkowników sprzętu technicznego.
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Zaznacz cookies, które akceptujesz:
Powrót