Strona wykorzystuje pliki cookies do celów statystycznych. Niezablokowanie tych plików oznacza zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia użytkownika. Możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej
Strona Główna Strona Główna
Katalog OPAC online
Real time web analytics, Heat map tracking

Mazowia. Serce polski

Wykaz czasopism

 Czasopisma

Poniższy wykaz zawiera czasopisma posiadane przez BP w Płocku i jej filia w Gostyninie. Posiadamy obecnie 263 tytuły i prenumerujemy rocznie ok. 60 tytułów czasopism. Gromadzimy większość tytułów czasopism pedagogicznych, metodycznych i psychologicznych o zasięgu ogólnokrajowym, selekcyjnie wybrane tytuły periodyków socjologicznych, społecznych, tytuły z zakresu informacji naukowej i bibliotekarstwa.

Wymienione czasopisma dostępne są w czytelniach naszych Bibliotek. Tytuły znajdujące się w danej bibliotece zaznaczone są znakiem X w odpowiedniej rubryce.  

 

Lp.

Tytuł

BP w Płocku

BP – Filia w Gostyninie

 1.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Mathematica

X

 

 2.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica

X

 

 3.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica

X

 

 4.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica

X

 

 5.

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

X

 

 6.

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania

X

 

 7.

Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo

X

 

 8.

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne

X

 

 9.

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne

X

 

 10.

Alkoholizm i Narkomania

X

X

 11.

Arka

X

 

 12.

Aura

X

X

 13.

Badania Oświatowe

X

 

 14. 

Bibliografia Zawartości Czasopism

X

X

 15.

 Biblioteka Centrum Informacji

X

X

 16.

Biblioteka- Szkolne Centrum Informacji

X

X

 17.

Biblioteka w Szkole

X

X

 18. 

Bibliotekarz

X

 

 19. 

Bibliotekarz Płocki

X

 

 20.

Biblioterapeuta

X

X

 21. 

Biologia w Szkole

X

X

 22.

Biologia w Szkole z Przyrodą

X

X

 23.

Biuletyn IKN – ODN w Katowicach

X

 

 24.

Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej

X

X

 25.

Biuletyn - Język Polski

X

 

 26.

Biuletyn Muzealny

X

 

 27.

Biuletyn Pedagogiczny /Katowice/

X

 

 28. 

Bliżej Przedszkola

X

X

 29.

Charaktery

X

X

 30.

Chemia w Szkole

X

X

 31.

Chowanna

X

X

 32.

Chrońmy Przyrodę Ojczystą

X

 

 33. 

Ciuchcia

X

 

 34.

Czasopismo Geograficzne

X

 

 35.

Czasopismo Psychologiczne

X

 

 36.

Człowiek- Niepełnosprawność – Społeczeństwo

X

 

 37.

Czysta Energia

X

 

 38.

Drama

X

 

 39.

Dydaktyka Matematyki

X

 

 40.

Dyrektor Szkoły

X

X

 41.

Dziecko Krzywdzone

X

X

 42.

Dzieje Najnowsze

X

 

 43.

Dziennik Urzędowy MEN

X

 

 44.

Dziennik Urzędowy MENiS

X

 

 45. 

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej

X

 

 46. 

Dziennik Urzędowy MOiW

X

 

 47.

Edukacja Biologiczna i Środowiskowa

X

X

 48. 

Edukacja Dorosłych

X

X

 49. 

Edukacja i Dialog

X

X

 50. 

Edukacja Medialna

X

X

 51. 

Edukacja Otwarta

X

 

 52. 

Edukacja. Studia. Badania. Innowacje

X

X

 53. 

Edukacja Ustawiczna Dorosłych

X

X

 54. 

Edukacja Wczesnoszkolna

X

X

 55. 

Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia

w Szkole

X

X

 56. 

Egzaminy Naszych Uczniów

X

X

 57. 

Egzaminy w Naszych Szkołach

X

 

 58. 

Eko Świat

X

 

 59. 

Euhemer

X

 

 60. 

Fizyka w Szkole

X

X

 61. 

Folia Toruniensia

X

 

 62. 

Gazeta Gostynińska

 

X

 63. 

Gazeta Szkolna

X

X

 64. 

Geografia w Szkole

X

X

 65. 

Gestalt

X

 

 66. 

Głos Nauczycielski

X

X

 67. 

Głos Pedagogiczny

X

X

 68. 

Gościniec Sztuki

X

 

 69. 

Guliwer

X

 

 70. 

Historia i Nauka o Konstytucji

X

 

 71. 

Humanizacja Pracy

X

 

 72. 

Informacje SUTW w Płocku

X

 

 73. 

Innowacje w edukacji akademickiej

X

 

 74.  

Inspiracje : Biuletyn Informacyjny

X

 

 75. 

Integracja

X

 

 76. 

Język Polski

X

 

 77. 

Język Polski w Gimnazjum

X

X

 78. 

Język Polski w Liceum

X

X

 79.

Język Polski w Szkole IV-VI

X

X

 80. 

Język Polski w Szkole IV-VIII

X

 

 81. 

Język Polski w Szkole dla klas IV-VI

X

X

 82. 

Język Polski w Szkole - Gimnazjum

X

X

 83. 

Język Polski w Szkole Podstawowej

X

 

 84. 

Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej

X

X

 85. 

Język Polski w Szkole Średniej

X

X

 86. 

Język Rosyjski

X

 

 87. 

Języki Obce w Szkole

X

X

 88. 

Kaganek

X

 

 89. 

Klasy Łączone

X

 

 90. 

Komputer w Szkole

X

 

 91. 

Kronika Mazowiecka

X

x

 92.  

Kronika Sejmowa

X

X

 93. 

Kultura Fizyczna

X

X

 94.

Kultura i Edukacja

X

 

 95. 

Kultura i Oświata

X

 

 96. 

Kultura i Społeczeństwo

X

 

 97. 

Kwartalnik Historyczny

X

 

 98. 

Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego

X

 

 99. 

Kwartalnik Neofilologiczny

X

 

 100. 

Kwartalnik Pedagogiczny

X

X

 101. 

Lekkoatletyka

X

 

 102. 

Lider

X

X

 103. 

Lubelski Rocznik Pedagogiczny

X

 

 104. 

Łódzkie Studia Pedagogiczne

X

 

 105. 

Małżeństwo i Rodzina

X

X

 106. 

Matematyka

X

X

 107. 

Matematyka i Komputery

X

 

 108. 

Mazowsze

X

 

 109. 

Mazowsze. Studia Regionalne

X

 

 110. 

Meritum

X

X

 111. 

Moje Egzaminy

X

 

 112. 

Monitor Europejski

X

 

 113.

Monitor Unii Europejskiej

X

 

 114. 

Nauczanie Początkowe

X

X

 115.

Nauczyciel i Szkoła

X

 

 116.

Nauczyciel i Wychowanie

X

 

 117. 

Nauczyciele i Matematyka

X

X

 118. 

Nauczyciele i Matematyka plus Technologia Informacyjna

X

X

 119.

Niebieska Linia

X

X

 120.

Niepełnosprawność i Rehabilitacja

X

X

 121.

Niezależna Gazeta Płocka

X

 

 122.

Notatki Płockie

X

 

 123. 

Nowa Szkoła

X

X

 124. 

Nowa Edukacja Zawodowa

X

X

 125. 

Nowe Książki

X

X

 126.

Nowe w Szkole

X

 

 127. 

Nurt

X

 

 128. 

Oświata Dorosłych

X

 

 129. 

Oświata i Wychowanie

X

 

 130. 

Oświata Mazowiecka

X

X

 131. 

Opieka. Wychowanie. Terapia

X

X

 132. 

Pamięć : biuletyn IPN

X

X

 133. 

Parki Narodowe

X

 

 134. 

Pedagogika Pracy

X

 

 135.

Pedagogika Rodziny

X

 

 136. 

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne

X

 

 137.

Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej

X

 

 138.

Plastyka i Wychowanie

X

X

 139.

Plastyka w Szkole

X

 

 140. 

Płocki Biuletyn Oświatowy

X

 

 141. 

Płocki Rocznik Historyczno- Archiwalny

X

 

 142. 

Płockie Zeszyty Archiwalne

X

 

 143. 

Pochodnia

X

 

 144. 

Polityka Społeczna

X

X

 145.

Polska Oświata Pozaszkolna

X

 

 146. 

Polskie Archiwum Psychologii

X

 

 147.

Polonistyka

X

X

 148. 

Poradnik Bibliotekarza

X

X

 149. 

Poradnik Językowy

X

 

150.

Praca Socjalna

X

X

  151.  

Prace Komisji Pedagogiki i Psychologii

X

 

  152.  

Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Pedagogiczne

X

 

 153. 

Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego.

Z teorii i praktyki dydaktycznej j. polskiego

X

 

 154. 

Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej

X

 

 155. 

Prawa Dziecka

X

 

 156. 

Problemy Alkoholizmu

X

 

 157.

Problemy Narkomanii

X

X

 158.

Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze

X

X

 159. 

Problemy Oświaty na Wsi

X

 

 160. 

Problemy Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego

X

 

 161. 

Problemy Rodziny

X

X

 162. 

Promocja Zdrowia

X

 

 163. 

Przegląd Biblioteczny

X

 

 164. 

Przegląd Geograficzny

X

 

 165. 

Przegląd Historyczno- Oświatowy

X

 

 166. 

Przegląd Historyczny

X

 

 167. 

Przegląd Humanistyczny

X

 

 168. 

Przegląd Komunalny

X

 

 169.

Przegląd Oświatowo- Wychowawczy

X

 

 170. 

Przegląd Oświatowy

X

 

 171. 

Przegląd Psychologiczny

X

 

 172. 

Przegląd Religioznawczy

X

 

 173.  

Przegląd Rusycystyczny

X

 

 174.  

Przegląd Stosunków Międzynarodowych

X

 

 175. 

Przewodnik Bibliograficzny

X

X

 176. 

Przyjaciel Dziecka

X

X

 177.

Przysposobienie Obronne w Szkole

X

 

 178.

Psychologia w Praktyce

X

 

 179. 

Psychologia w Szkole

X

X

 180.

Psychologia Wychowawcza

X

X

 181.

Psychoterapia

X

 

 182.

Raj

X

 

 183. 

Recykling

X

 

 184.

Remedium

X

X

 185. 

Rocznik Andragogiczny

X

 

 186. 

Rocznik Biblioteki Narodowej

X

 

 187. 

Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie

X

 

 188. 

Rocznik Instytutu Pedagogiki

X

 

 189. 

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych PAN. Oddział w Krakowie

X

 

 190. 

Rocznik Mazowiecki

X

 

 191. 

Rocznik Naukowo- Dydaktyczny WSP

w Krakowie. Prace Pedagogiczne

X

 

 192. 

Rocznik Naukowo - Dydaktyczny WSP

w Krakowie. Prace Psychologiczne

X

 

 193. 

Rocznik Naukowo - Dydaktyczny WSP

w Rzeszowie. Nauki Pedagogiczne

X

 

 194. 

Rocznik Pedagogiczny

X

 

 195. 

Roczniki Biblioteczne

X

 

 196. 

Roczniki Pedagogiki Specjalnej

X

 

 197. 

Rodzina i Szkoła

X

 

 198. 

Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego

X

 

 199. 

Rozprawy z Dziejów Oświaty

X

 

 200. 

Ruch Pedagogiczny

X

 

 201. 

Rysunek i Praca Ręczna

X

 

 202. 

Serwis Informacyjny Narkomania

X

X

 203. 

Społeczeństwo i Polityka

X

 

 204. 

Społeczeństwo Otwarte

X

 

 205. 

Sport Wyczynowy

X

 

 206. 

Sprawy Międzynarodowe

X

 

 207. 

Strony : opolskie pismo społeczno-kulturalne

X

 

 208. 

Studia Filozoficzne

X

 

 209. 

Studia Historyczne

X

 

 210. 

Studia Mazowieckie

X

 

 211. 

Studia o Książce

X

 

 212. 

Studia Pedagogiczne

X

 

 213. 

Studia Psychologiczne

X

 

 214. 

Studia Socjologiczne

X

 

 215. 

Sygnał : magazyn wychowawcy

X

 

 216. 

Szkoła Specjalna

X

X

 217. 

Szkoła Zawodowa

X

 

 218. 

Sztuka dla Dziecka

X

 

 219. 

Świat Problemów

X

X

 220. 

Śpiew w Szkole

X

 

 221. 

Świetlica w Szkole

X

X

 222. 

Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia

X

 

 223. 

Toruńskie Studia Dydaktyczne

X

 

 224.

Toruńsko - Płockie Studia Dydaktyczne

X

 

 225. 

Twój Styl

X

 

 226. 

Tygodnik Płocki

X

X

 227. 

UNESCO i My

X

 

 228. 

Unia Europejska

X

 

 229. 

Warszawskie Studia Teologiczne

X

 

 230. 

Wiadomości Historyczne

X

X

 231. 

Wiadomości Uczelniane

X

 

 232. 

Wodociągi - Kanalizacja

X

 

 233. 

Wszystko dla Szkoły

X

X

 234.

Wychowanie

X

 

 235. 

Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna

X

 

 236. 

Wychowanie Fizyczne i Sport

X

X

 237. 

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

X

X

 238. 

Wychowanie Fizyczne w Szkole

X

 

 239. 

Wychowanie Muzyczne

X

X

 240. 

Wychowanie Muzyczne w Szkole

X

X

241.

Wychowanie na co Dzień

X

X

 242. 

Wychowanie Obywatelskie

X

 

 243. 

Wychowanie Techniczne w Szkole

X

X

 244. 

Wychowanie w Przedszkolu

X

X

 245. 

Wychowawca

X

X

 246. 

Z doświadczeń bibliotek szkolnych

i pedagogicznych

X

 

 247. 

Z doświadczeń nauczycieli poznańskich

X

 

 248. 

Z Obcej Ziemi

X

 

 249. 

Zagadnienia Informacji Naukowej

X

 

 250. 

Zagadnienia Rodzajów Literackich

X

 

 251. 

Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne

X

 

 252. 

Zapiski Ciechanowskie

X

 

 253. 

Zbiorcza Szkoła Gminna

X

 

 254. 

Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne

X

 

 255. 

Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Neofilologia

X

 

 256. 

Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Pedagogika

X

 

 257. 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne

X

 

 258. 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Psychologiczno- Pedagogiczne

X

 

 259. 

Zeszyty Naukowe. Szkoła Wyższa

im. P.Włodkowica w Płocku

X

 

 260. 

Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Pedagogika

X

 

261.

Zeszyty Naukowe WSPS

X

 

 262. 

Zieleń Miejska

X

 

263.

Życie Szkoły

X

X

Copyright © 2018 Biblioteka Pedagogiczna w Płocku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Odsłon artykułów:
644537

Naszą witrynę przegląda teraz 53 gości.