Strona wykorzystuje pliki cookies do celów statystycznych. Niezablokowanie tych plików oznacza zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia użytkownika. Możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej
Strona Główna Strona Główna

Wykaz czasopism

 Czasopisma

Poniższy wykaz zawiera czasopisma posiadane przez BP w Płocku i jej filia w Gostyninie. Posiadamy obecnie 263 tytuły i prenumerujemy rocznie ok. 60 tytułów czasopism. Gromadzimy większość tytułów czasopism pedagogicznych, metodycznych i psychologicznych o zasięgu ogólnokrajowym, selekcyjnie wybrane tytuły periodyków socjologicznych, społecznych, tytuły z zakresu informacji naukowej i bibliotekarstwa.

Wymienione czasopisma dostępne są w czytelniach naszych Bibliotek. Tytuły znajdujące się w danej bibliotece zaznaczone są znakiem X w odpowiedniej rubryce.  

 

Lp.

Tytuł

BP w Płocku

BP – Filia w Gostyninie

 1.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Mathematica

X

 

 2.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica

X

 

 3.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica

X

 

 4.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica

X

 

 5.

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

X

 

 6.

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania

X

 

 7.

Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo

X

 

 8.

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne

X

 

 9.

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne

X

 

 10.

Alkoholizm i Narkomania

X

X

 11.

Arka

X

 

 12.

Aura

X

X

 13.

Badania Oświatowe

X

 

 14. 

Bibliografia Zawartości Czasopism

X

X

 15.

 Biblioteka Centrum Informacji

X

X

 16.

Biblioteka- Szkolne Centrum Informacji

X

X

 17.

Biblioteka w Szkole

X

X

 18. 

Bibliotekarz

X

 

 19. 

Bibliotekarz Płocki

X

 

 20.

Biblioterapeuta

X

X

 21. 

Biologia w Szkole

X

X

 22.

Biologia w Szkole z Przyrodą

X

X

 23.

Biuletyn IKN – ODN w Katowicach

X

 

 24.

Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej

X

X

 25.

Biuletyn - Język Polski

X

 

 26.

Biuletyn Muzealny

X

 

 27.

Biuletyn Pedagogiczny /Katowice/

X

 

 28. 

Bliżej Przedszkola

X

X

 29.

Charaktery

X

X

 30.

Chemia w Szkole

X

X

 31.

Chowanna

X

X

 32.

Chrońmy Przyrodę Ojczystą

X

 

 33. 

Ciuchcia

X

 

 34.

Czasopismo Geograficzne

X

 

 35.

Czasopismo Psychologiczne

X

 

 36.

Człowiek- Niepełnosprawność – Społeczeństwo

X

 

 37.

Czysta Energia

X

 

 38.

Drama

X

 

 39.

Dydaktyka Matematyki

X

 

 40.

Dyrektor Szkoły

X

X

 41.

Dziecko Krzywdzone

X

X

 42.

Dzieje Najnowsze

X

 

 43.

Dziennik Urzędowy MEN

X

 

 44.

Dziennik Urzędowy MENiS

X

 

 45. 

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej

X

 

 46. 

Dziennik Urzędowy MOiW

X

 

 47.

Edukacja Biologiczna i Środowiskowa

X

X

 48. 

Edukacja Dorosłych

X

X

 49. 

Edukacja i Dialog

X

X

 50. 

Edukacja Medialna

X

X

 51. 

Edukacja Otwarta

X

 

 52. 

Edukacja. Studia. Badania. Innowacje

X

X

 53. 

Edukacja Ustawiczna Dorosłych

X

X

 54. 

Edukacja Wczesnoszkolna

X

X

 55. 

Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia

w Szkole

X

X

 56. 

Egzaminy Naszych Uczniów

X

X

 57. 

Egzaminy w Naszych Szkołach

X

 

 58. 

Eko Świat

X

 

 59. 

Euhemer

X

 

 60. 

Fizyka w Szkole

X

X

 61. 

Folia Toruniensia

X

 

 62. 

Gazeta Gostynińska

 

X

 63. 

Gazeta Szkolna

X

X

 64. 

Geografia w Szkole

X

X

 65. 

Gestalt

X

 

 66. 

Głos Nauczycielski

X

X

 67. 

Głos Pedagogiczny

X

X

 68. 

Gościniec Sztuki

X

 

 69. 

Guliwer

X

 

 70. 

Historia i Nauka o Konstytucji

X

 

 71. 

Humanizacja Pracy

X

 

 72. 

Informacje SUTW w Płocku

X

 

 73. 

Innowacje w edukacji akademickiej

X

 

 74.  

Inspiracje : Biuletyn Informacyjny

X

 

 75. 

Integracja

X

 

 76. 

Język Polski

X

 

 77. 

Język Polski w Gimnazjum

X

X

 78. 

Język Polski w Liceum

X

X

 79.

Język Polski w Szkole IV-VI

X

X

 80. 

Język Polski w Szkole IV-VIII

X

 

 81. 

Język Polski w Szkole dla klas IV-VI

X

X

 82. 

Język Polski w Szkole - Gimnazjum

X

X

 83. 

Język Polski w Szkole Podstawowej

X

 

 84. 

Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej

X

X

 85. 

Język Polski w Szkole Średniej

X

X

 86. 

Język Rosyjski

X

 

 87. 

Języki Obce w Szkole

X

X

 88. 

Kaganek

X

 

 89. 

Klasy Łączone

X

 

 90. 

Komputer w Szkole

X

 

 91. 

Kronika Mazowiecka

X

x

 92.  

Kronika Sejmowa

X

X

 93. 

Kultura Fizyczna

X

X

 94.

Kultura i Edukacja

X

 

 95. 

Kultura i Oświata

X

 

 96. 

Kultura i Społeczeństwo

X

 

 97. 

Kwartalnik Historyczny

X

 

 98. 

Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego

X

 

 99. 

Kwartalnik Neofilologiczny

X

 

 100. 

Kwartalnik Pedagogiczny

X

X

 101. 

Lekkoatletyka

X

 

 102. 

Lider

X

X

 103. 

Lubelski Rocznik Pedagogiczny

X

 

 104. 

Łódzkie Studia Pedagogiczne

X

 

 105. 

Małżeństwo i Rodzina

X

X

 106. 

Matematyka

X

X

 107. 

Matematyka i Komputery

X

 

 108. 

Mazowsze

X

 

 109. 

Mazowsze. Studia Regionalne

X

 

 110. 

Meritum

X

X

 111. 

Moje Egzaminy

X

 

 112. 

Monitor Europejski

X

 

 113.

Monitor Unii Europejskiej

X

 

 114. 

Nauczanie Początkowe

X

X

 115.

Nauczyciel i Szkoła

X

 

 116.

Nauczyciel i Wychowanie

X

 

 117. 

Nauczyciele i Matematyka

X

X

 118. 

Nauczyciele i Matematyka plus Technologia Informacyjna

X

X

 119.

Niebieska Linia

X

X

 120.

Niepełnosprawność i Rehabilitacja

X

X

 121.

Niezależna Gazeta Płocka

X

 

 122.

Notatki Płockie

X

 

 123. 

Nowa Szkoła

X

X

 124. 

Nowa Edukacja Zawodowa

X

X

 125. 

Nowe Książki

X

X

 126.

Nowe w Szkole

X

 

 127. 

Nurt

X

 

 128. 

Oświata Dorosłych

X

 

 129. 

Oświata i Wychowanie

X

 

 130. 

Oświata Mazowiecka

X

X

 131. 

Opieka. Wychowanie. Terapia

X

X

 132. 

Pamięć : biuletyn IPN

X

X

 133. 

Parki Narodowe

X

 

 134. 

Pedagogika Pracy

X

 

 135.

Pedagogika Rodziny

X

 

 136. 

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne

X

 

 137.

Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej

X

 

 138.

Plastyka i Wychowanie

X

X

 139.

Plastyka w Szkole

X

 

 140. 

Płocki Biuletyn Oświatowy

X

 

 141. 

Płocki Rocznik Historyczno- Archiwalny

X

 

 142. 

Płockie Zeszyty Archiwalne

X

 

 143. 

Pochodnia

X

 

 144. 

Polityka Społeczna

X

X

 145.

Polska Oświata Pozaszkolna

X

 

 146. 

Polskie Archiwum Psychologii

X

 

 147.

Polonistyka

X

X

 148. 

Poradnik Bibliotekarza

X

X

 149. 

Poradnik Językowy

X

 

150.

Praca Socjalna

X

X

  151.  

Prace Komisji Pedagogiki i Psychologii

X

 

  152.  

Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Pedagogiczne

X

 

 153. 

Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego.

Z teorii i praktyki dydaktycznej j. polskiego

X

 

 154. 

Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej

X

 

 155. 

Prawa Dziecka

X

 

 156. 

Problemy Alkoholizmu

X

 

 157.

Problemy Narkomanii

X

X

 158.

Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze

X

X

 159. 

Problemy Oświaty na Wsi

X

 

 160. 

Problemy Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego

X

 

 161. 

Problemy Rodziny

X

X

 162. 

Promocja Zdrowia

X

 

 163. 

Przegląd Biblioteczny

X

 

 164. 

Przegląd Geograficzny

X

 

 165. 

Przegląd Historyczno- Oświatowy

X

 

 166. 

Przegląd Historyczny

X

 

 167. 

Przegląd Humanistyczny

X

 

 168. 

Przegląd Komunalny

X

 

 169.

Przegląd Oświatowo- Wychowawczy

X

 

 170. 

Przegląd Oświatowy

X

 

 171. 

Przegląd Psychologiczny

X

 

 172. 

Przegląd Religioznawczy

X

 

 173.  

Przegląd Rusycystyczny

X

 

 174.  

Przegląd Stosunków Międzynarodowych

X

 

 175. 

Przewodnik Bibliograficzny

X

X

 176. 

Przyjaciel Dziecka

X

X

 177.

Przysposobienie Obronne w Szkole

X

 

 178.

Psychologia w Praktyce

X

 

 179. 

Psychologia w Szkole

X

X

 180.

Psychologia Wychowawcza

X

X

 181.

Psychoterapia

X

 

 182.

Raj

X

 

 183. 

Recykling

X

 

 184.

Remedium

X

X

 185. 

Rocznik Andragogiczny

X

 

 186. 

Rocznik Biblioteki Narodowej

X

 

 187. 

Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie

X

 

 188. 

Rocznik Instytutu Pedagogiki

X

 

 189. 

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych PAN. Oddział w Krakowie

X

 

 190. 

Rocznik Mazowiecki

X

 

 191. 

Rocznik Naukowo- Dydaktyczny WSP

w Krakowie. Prace Pedagogiczne

X

 

 192. 

Rocznik Naukowo - Dydaktyczny WSP

w Krakowie. Prace Psychologiczne

X

 

 193. 

Rocznik Naukowo - Dydaktyczny WSP

w Rzeszowie. Nauki Pedagogiczne

X

 

 194. 

Rocznik Pedagogiczny

X

 

 195. 

Roczniki Biblioteczne

X

 

 196. 

Roczniki Pedagogiki Specjalnej

X

 

 197. 

Rodzina i Szkoła

X

 

 198. 

Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego

X

 

 199. 

Rozprawy z Dziejów Oświaty

X

 

 200. 

Ruch Pedagogiczny

X

 

 201. 

Rysunek i Praca Ręczna

X

 

 202. 

Serwis Informacyjny Narkomania

X

X

 203. 

Społeczeństwo i Polityka

X

 

 204. 

Społeczeństwo Otwarte

X

 

 205. 

Sport Wyczynowy

X

 

 206. 

Sprawy Międzynarodowe

X

 

 207. 

Strony : opolskie pismo społeczno-kulturalne

X

 

 208. 

Studia Filozoficzne

X

 

 209. 

Studia Historyczne

X

 

 210. 

Studia Mazowieckie

X

 

 211. 

Studia o Książce

X

 

 212. 

Studia Pedagogiczne

X

 

 213. 

Studia Psychologiczne

X

 

 214. 

Studia Socjologiczne

X

 

 215. 

Sygnał : magazyn wychowawcy

X

 

 216. 

Szkoła Specjalna

X

X

 217. 

Szkoła Zawodowa

X

 

 218. 

Sztuka dla Dziecka

X

 

 219. 

Świat Problemów

X

X

 220. 

Śpiew w Szkole

X

 

 221. 

Świetlica w Szkole

X

X

 222. 

Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia

X

 

 223. 

Toruńskie Studia Dydaktyczne

X

 

 224.

Toruńsko - Płockie Studia Dydaktyczne

X

 

 225. 

Twój Styl

X

 

 226. 

Tygodnik Płocki

X

X

 227. 

UNESCO i My

X

 

 228. 

Unia Europejska

X

 

 229. 

Warszawskie Studia Teologiczne

X

 

 230. 

Wiadomości Historyczne

X

X

 231. 

Wiadomości Uczelniane

X

 

 232. 

Wodociągi - Kanalizacja

X

 

 233. 

Wszystko dla Szkoły

X

X

 234.

Wychowanie

X

 

 235. 

Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna

X

 

 236. 

Wychowanie Fizyczne i Sport

X

X

 237. 

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

X

X

 238. 

Wychowanie Fizyczne w Szkole

X

 

 239. 

Wychowanie Muzyczne

X

X

 240. 

Wychowanie Muzyczne w Szkole

X

X

241.

Wychowanie na co Dzień

X

X

 242. 

Wychowanie Obywatelskie

X

 

 243. 

Wychowanie Techniczne w Szkole

X

X

 244. 

Wychowanie w Przedszkolu

X

X

 245. 

Wychowawca

X

X

 246. 

Z doświadczeń bibliotek szkolnych

i pedagogicznych

X

 

 247. 

Z doświadczeń nauczycieli poznańskich

X

 

 248. 

Z Obcej Ziemi

X

 

 249. 

Zagadnienia Informacji Naukowej

X

 

 250. 

Zagadnienia Rodzajów Literackich

X

 

 251. 

Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne

X

 

 252. 

Zapiski Ciechanowskie

X

 

 253. 

Zbiorcza Szkoła Gminna

X

 

 254. 

Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne

X

 

 255. 

Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Neofilologia

X

 

 256. 

Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Pedagogika

X

 

 257. 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne

X

 

 258. 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Psychologiczno- Pedagogiczne

X

 

 259. 

Zeszyty Naukowe. Szkoła Wyższa

im. P.Włodkowica w Płocku

X

 

 260. 

Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Pedagogika

X

 

261.

Zeszyty Naukowe WSPS

X

 

 262. 

Zieleń Miejska

X

 

263.

Życie Szkoły

X

X

KATALOGI

 ODWIEDŹ NASPOLECAMY

 

 

GODZINY OTWARCIA

 

Płock
poniedziałek    wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
 
- nieczynne
- 9.00-18.00
- 9.00-18.00
- 9.00-18.00
- 9.00-18.00
- 9.00-15.00
 
Gostynin
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
 
 
- nieczynne
- 9.00-17.00
- 9.00-17.00
- 9.00-17.00
- 9.00-17.00
- 9.00-14.00
 
 

 

Copyright 2018 Biblioteka Pedagogiczna w Płocku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.